Daily Quiz Winner

  • 27 Oct 2020
  • Posted By : Jainism Courses

 

3 Aug To 9 Aug

 

 

1

Rushabh Mehta

5000/-

2

Yash Majani

5000/-

3

Harshad Vora

5000/-

4

Jayshree Mehta

500/-

5

Alpa Sheth

500/-

6

Shah Sandipkumar

500/-

7

Pina Mehta

500/-

8

Pratima Jain

500/-

9

Chetna Ben Fofani

500/-

10

Dinesh Shah

500/-

11

Jyoti Bagrecha

500/-

12

Prasham Shah

500/-

13

Shah Sandipkumar

500/-

14

Dinesh Shah

500/-

15

Prabhaben Virvadiya

500/-

16

Abhay Shah

500/-

17

Amita Shah

500/-

18

Pina Mehta

500/-

19

Pinky Bagrecha

500/-

20

Manishaben Shah

500/-

21

Dinesh Shah

500/-

10 Aug To 16 Aug

1

Dinesh Shah

5000/-

2

Bharatbhai Shah

5000/-

3

Rituben Shah

5000/-

4

Dipika Bagrecha

500/-

5

Rituben Shah

500/-

6

Akash Shah

500/-

7

Bharatbhai Shah

500/-

8

Nita Mehta

500/-

9

Sarthak Desai

500/-

10

Jaydip Shah

500/-

11

Akash Shah

500/-

12

Vinit Jain

500/-

13

Manishaben Shah

500/-

14

Priya Dugad

500/-

15

Heet Shah

500/-

16

Bharatbhai Shah

500/-

17

Charmi Pokharna

500/-

18

Dinesh Shah

500/-

19

Foram Shah

500/-

20

Tanu Shah

500/-

21

Jimi Shah

500/-

17 Aug To 22 Aug

 

Date

Name

Bahuman

1

17/08/2020

Tanvi Shah

1000/-

2

17/08/2020

Arpit Dilipbhai Shah

1000/-

3

17/08/2020

Raj Shah

1000/-

4

17/08/2020

Pawan Baid

1000/-

5

17/08/2020

Shailesh Shah

1000/-

1

18/08/2020

Tanvi Shah

1000/-

2

18/08/2020

Ladu Shah

1000/-

3

18/08/2020

Pooja Shah

1000/-

4

18/08/2020

Manjulaben Shah

1000/-

5

18/08/2020

Prince Shah

1000/-

1

19/08/2020

Chetna Shah

1000/-

2

19/08/2020

Chiku Shah

1000/-

3

19/08/2020

Shailesh Shah

1000/-

4

19/08/2020

Tanvi Shah

1000/-

5

19/08/2020

Pinky Bagrecha

1000/-

1

20/08/2020

Krima Shah

1000/-

2

20/08/2020

Rital Kuriya

1000/-

3

20/08/2020

Bholu Shah

1000/-

4

20/08/2020

Hinaben Shah

1000/-

5

20/08/2020

Devendra Shah

1000/-

1

21/08/2020

Sonu Shah

1000/-

2

21/08/2020

Alpa Sheth

1000/-

3

21/08/2020

Nishu Shah

1000/-

4

21/08/2020

Tanvi Shah

1000/-

5

21/08/2020

Prince Shah

1000/-

1

22/08/2020

Jimi Shah

1000/-

2

22/08/2020

Priti Shah

1000/-

3

22/08/2020

Tanu Shah

1000/-

4

22/08/2020

Tanvi Shah

1000/-

5

22/08/2020

Ladu Shah

1000/-

Bumper Winner

(From Beginning till Samvatsari)

 

Name

Bahuman

1

Mital Shah

51,000/-

2

Pawan Baid

21,000/-

3

Rituben Shah

5000/-

4

Shah Sandipkumar

5000/-

5

Shreyansh Shrishrimal

5000/-

6

Rahul Jain

5000/-

7

Surekha Jain

5000/-

8

Rushabh Mehta

5000/-

9

Harshad Vora

5000/-

10

Pina Mehta

5000/-

11

Suneeta Golecha

5000/-

12

Yash Majani

5000/-